КЗДО № 77 ДМР

Педагогічний колектив

Укомплектованість педагогічними кадрами – 95%, здійснюється відповідно до затвердженого штатного розпису – 7 осіб. Педагогічні кадри за віковими групами закріплюються наказом по дошкільному навчальному закладу на початок року.

Освітній рівень педагогів:

 повна вища спеціальна освіта – 3 особи ; неповна вища спеціальна освіта - 4 особи.

За категорією педагоги розподіляються:

спеціаліст вищої категорії – 1  особи ;  спеціаліст другої категорії – 2 особа; спеціаліст першої категорії – 1 особа ; з них звання «Вихователь-методист» має одна особа,11 тарифний розряд 3 особи.

За педагогічним стажем педпрацівники поділяються:

Понад 20 років - 3 осіб   ; 10-20 років - 4 особи.

За віком:

до 50 – 3 особи;   55 і більше 4.

Атестація педагогічних працівників у дошкільному закладі проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» (ст. 54) та Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

Плани підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних працівників виконані на 100%.

 

У практичній діяльності вихователя творчий підхід проявляється в:

        творчому використанні педагогічної наук та передового педагогічного досвіду;

        оригінальному сполученні, інтеграції змісту  матеріалу за сферами життєдіяльності, педагогічних методів і прийомів розвитку виховання, навчання на основі особистісно орієнтованого підходу до дошкільника;

        нешаблонного підходу до організації життєдіяльності малюків;

        використанні сучасних технічних засобів навчання;

    •        раціоналізації своєї праці.