КЗДО № 77 ДМР

ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

 

 

Проблема громадянина-патріота давня, як світ. Вона постала перед людством тоді, коли виникла перша держава. Патріотичне виховання створює певні передумови громадянської поведінки. Однак це лише передумови.

Любов до Вітчизни починається з любові до своєї Малої Батьківщини – місця, де людина народилася.

У цьому зв’язку, як нам здається, величезного значення набуває визначення мети, завдань, змісту та засобів патріотичного виховання дітей дошкільного віку.

До основних завдань патріотичного виховання старших дошкільнят належать:

• формування любові до рідного краю (причетності до рідного дому, сім'ї, дитячого садка, міста);

• формування духовно-моральних взаємин;

• формування любові до культурного спадку свого народу;

• виховання любові, поваги до своїх національних особливостей;

• почуття власної гідності як представників свого народу;

• толерантне ставлення до представників інших національностей, до ровесників, батьків, сусідів, інших людей.

/Files/images/ukrana/dfa81bc753f1.jpg

Патріотичне виховання дошкільнят має вирішувати ширше коло завдань, ніж ті, що зазначені. Це не лише виховання любої до рідного дому, сім'ї, дитячого садка, але виховання шанобливого ставлення до людини-трударя та результатів її праці, рідної землі, захисників Вітчизни, державної символіки, традицій держави, загальнонародних свят.

Виховання любові до Батьківщини, до своєї Вітчизни – завдання надзвичайно складне, особливо коли мова йде про дітей дошкільного віку. Однак в значному ступеню така складність виникає при спробі переносити на дітей „дорослі” показники проявів любові до Вітчизни.

Дошкільний вік як період становлення особистості має свої потенційні можливості для формування вищих моральних почуттів, до яких і відноситься почуття патріотизму.

Справді, якщо патріотизм – це почуття приязні, відданості, відповідальності і т.д. до своєї Батьківщини, то дитину ще в дошкільному віці необхідно навчити бути приязною (до чого-небудь, бути відповідальною в її малих справах, вчинках).

Перш ніж дитина навчиться співпереживати бідам та проблемам Батьківщини, вона повинна навчитися співпереживанню взагалі як людському почуттю. Захоплення просторами країни, її красою та природними багатствами виникає тоді, коли дитину навчили бачити красу безпосередньо навколо себе. Також, перш ніж людина навчиться трудитися на благо Батьківщини, необхідно навчити її добросовісно виконувати трудові доручення, прищеплювати любов до праці.

Патріотичне почуття за своєю природою багатогранне, воно об’єднує всі сторони особистості: моральну, трудову, розумову, естетичну, а також фізичний розвиток і передбачає вплив на кожну із сторін для отримання єдиного результату.

Якщо розглядати патріотизм через поняття „ставлення”, можна виділити декілька напрямків:

1) ставлення до природи рідного краю, рідної країни;

2) ставлення до людей, які живуть в рідній країні;

3) ставлення до моральних цінностей, традицій, звичаїв, культури;

4) ставлення до державного устрою.

Кожен із цих напрямків може стати змістом освітньо-виховної діяльності з дітьми, і кожен внесе свій внесок в соціалізацію особистості дитини за умови врахування особливостей розвитку дітей.

Дитина старшого дошкільного віку може і повинна знати, як називається країна, в якій вона живе, її головне місто, столицю, своє рідне місто чи село, які в ньому є найголовніші визначні місця, яка природа рідного краю та країни, де дитина живе, які люди за національністю, за особистими якостями населяють її країну, чим прославили вони рідну країну і увесь світ, що являє собою мистецтво, традиції, звичаї її країни.

Склалася думка, що шлях до виховання любові до Батьківщини формується за логікою „від близького до далекого” – від любові до батьків (точніше рідного дому), до дитячого садка, до вулиці, міста, любов до рідної країни. Необхідно замислитися, чи дійсно цей „територіальний підхід” ефективний у вихованні такого складного та багатогранного соціального почуття, як любов до Батьківщини. Очевидно, справа не у розширенні „території”, а в тому, щоб створити умови для вирішення завдань патріотичного виховання, для формування у дітей почуттів і ставлень, що складають зрештою патріотизм: приязнь, вірність, почуття власності та усвідомлення того, що ти свій, ти потрібен.У дошкільників поступово формується „образ/Files/images/ukrana/10224383m.jpg власного дому” з його укладом, традиціями, спілкуванням, стилем взаємодії. Дитина приймає свій дім таким, яким він є, і любить його. Це почуття „батьківського дому” лягає в основу любові до Батьківщини, Вітчизни.

Важливо, щоб у дитини в сім’ї були свої обов’язки, щоб її не звільняли через малі роки від спільної праці, - це сприяє зміцненню „почуття сім’ї”.

Двір, вулиця, на якій живе дитина, також можуть сприяти зміцненню приязні та відчуття власності (мій двір, моя вулиця). Тут першорядне значення має як батьки формують у дітей такі почуття.

Разом із тим тут також постає питання про необхідність повідомлення дітям інформації про їх вулицю: її назва, що на ній розташовано, який ходить транспорт, як зв’язана ця вулиця з тією, на якій знаходиться дитячий садок, - можна пройти пішки чи треба їхати.

Добре, якщо батьки або вихователі зроблять фотографії дітей на вулиці, або зроблять кінозйомку прогулянки, а потім в групі подивляться фільм і розкажуть про цю вулицю.


Наступний етап – виховання любові та приязного ставлення до свого рідного міста.

Ця частина роботи потребує більше опиратися на когнітивну сферу, на уяву дитини та її пам’ять.

Для дитини місто конкретизується вулицею, тобто вона усвідомлює себе перш за все жителем своєї вулиці. Щоб діти „відчули” своє місто, їм необхідно про нього розказувати та показувати його. Разом із батьками діти їздять по місту. Інколи екскурсію вдається організувати також дитячому садку.

Діти старшого дошкільного віку можуть і повинні знати назву свого міста, його головні вулиці, визначні місця, музей, театри та ін.

Виховання ставлення до своєї країни ґрунтується на когнітивному компоненті: дітям повідомляють інформацію, яку вони повинні і можуть засвоїти. Особливістю є те, що знання повинні бути емоційними і спонукати дитину до активної діяльності.

Назву країни закріплюємо з дітьми в іграх („Хто більше назве країн”, „З якої країни гості”, „Чия це казка”, „З якої країни ця іграшка”), у вправах типу „Із різних назв країн визнач нашу країну”, „Пошукаємо нашу країну на карті, глобусі”, „Як написати адресу на конверті” тощо.

Діти повинні знати назву столиці нашої Батьківщини, її визначні місця.

Розгляд ілюстрацій, слайдів, відеофільмів, художні твори, розповіді дорослих, фотографії, екскурсії, малювання, ігри-подорожі – все це допомагає вирішувати поставлене завдання. Дітей знайомлять із символікою країни, розповідають, що у кожної країни є свій прапор, герб, гімн. Розповідають де і коли вони можуть їх побачити.

/Files/images/ukrana/9789660826953.jpg


При ознайомленні з природою рідної країни акцент робиться на її красі, розмаїтті, багатстві, на її особливостях. Діти повинні отримати уявлення про те, які тварини живуть в наших лісах, які ростуть дерева, за яким деревом можна відразу визначити Україну („Без верби і калини нема України”), які квіти цвітуть на українських полях і луках (кульбабки, волошки, маки).Важливим напрямком роботи по вихованню любові до Батьківщини є формування у дітей уявлень про людей рідної країни./Files/images/1272547990_3.png

Перш за все необхідно згадати тих людей, які прославили нашу країну - художників, композиторів, письменників, винахідників, вчених, мандрівників, філософів, лікарів (вибір залежить від вихователя). Необхідно на конкретних прикладах, через конкретних людей познайомити дітей з „характером” українського народу (творчі здібності, вмілість, пісенність, гостинність, доброзичливість, чутливість, вміння захищати свою Батьківщину).

У народі кажуть: добрий приклад — кращий за сто слів. Втілюючи цей мудрий педагогічний прийом у життя, педагогам необхідно запрошувати до дитсадка відомих людей, фахівців, чиї справи гідні наслідування та популяризації і можуть стати прикладом для малят. Діти бачать, що звичайні люди, які їх оточують, пишуть гарні вірші, випікають смачні хліби, керують складними машинами та механізмами, виборюють нагороди у спортивних змаганнях тощо. Тож і наші малюки, коли виростуть, стануть особистостями. Цікавими і повчальними є заняття, спрямовані на прищеплення шанобливого ставлення до різних професій та власне праці, зокрема екскурсії на сільськогосподарське виробництво. Малюки, спостерігаючи, як вирощується хліб, і переконуються, як багато терпіння, енергії та вміння докладають люди, аби на столі з'явилися смачні булочки. Наочними та вельми цікавими для дітей є заняття з теми "Праця твоїх батьків". На них ведеться щира й цікава розмова про батьківську роботу, яка дуже корисна для суспільства. Провідною у цих бесідах є думка про працьовитість українців як їхня національна риса.

Ознайомлення з рідним містом - один із засобів патріотичного виховання дітей дошкільного віку.

Успішний розвиток дошкільнят при ознайомленні з рідним містом можливий лише за умови їх активної взаємодії з оточуючим світом емоційно-практичним шляхом, тобто через гру, предметну діяльність, спілкування, працю, навчання, різні види діяльності, властиві дошкільному віку.

Необхідно зазначити, що морально-патріотичне виховання дошкільнят на краєзнавчому матеріалі ґрунтується на таких засадах:

· Формування особистісного ставлення до фактів, подій, явищ у житті міста, створення умов для активного залучення дітей до соціальної дійсності, підвищення особистісної значущості для них того, що відбувається навкруги.

· Здійснення діяльнісного підходу до залучення дітей до історії, культури, природи рідного міста, тобто вибір самими дітьми тієї діяльності, в якій вони хотіли б відобразити свої почуття, уявлення про побачене та почуте (творча гра, придумування оповідань, виготовлення поробок, придумування загадок, аплікація, ліплення, малювання, проведення екскурсій, участь у благоустрої території, охороні природи і т. п.).

· Залучення дітей до участі в міських святах з тим, щоб вони могли долучитися до атмосфери загальної радості та піднесеного настрою. Познайомитися із жителями рідного міста – носіями соціокультурних традицій в народних ремеслах, танцях, піснях.

· Створення відповідного розвивального середовища в групі та дошкільному закладі, яке б сприяло розвитку особистості дитини на основі народної культури з опорою на краєзнавчий матеріал (міні-музей народного побуту, предмети народного ужиткового мистецтва, фольклор, музика тощо), і яке б дозволило забезпечити потребу в пізнанні його за законами добра та краси.


Загальновідомо, що досить складним в роботі по ознайомленню з рідним містом, особливо з його історією та визначними місцями, є складання розповіді для дошкільнят. При цьому необхідно пам’ятати наступне.

· Супроводжувати розповідь наочними матеріалами: фотографіями, репродукціями, слайдами, схемами, малюнками та ін.

· Звертатись до дітей із запитаннями в ході розповіді, щоб активізувати їх увагу, викликати бажання щось дізнатися самостійно, спробувати про щось здогадатися, запитати. Спонукати мислення дітей проблемними запитаннями: „Як видумаєте, чому саме на цьому місці люди вирішили побудувати місто? Звідки така назва? Що вона може означати?”.

· Не називати дат: вони утруднюють сприйняття матеріалу. Використовувати такі вирази: „Це було дуже давно, коли ваші бабусі та дідусі були такими ж маленькими, як ви” або „Це було дуже-дуже-дуже давно, коли ваших мам, тат, бабусь та дідусів ще не було на світі”.

· Використовувати доступну дітям лексику, пояснювати значення незнайомих слів, не вживати спеціальної термінології, не перевантажувати розповідь складними граматичними конструкціями.

Тематичні блоки роботи з дітьми по ознайомленню з рідним містом.:

1. Історія міста. Назва. Чому тут виникло поселення людей?

2. Найбільша площа. Моя вулиця. На якій вулиці розташований мій дитячий садок? Вулиці нашого міста.

3. Визначні місця нашого міста. Пам’ятники, будівлі, музеї, театри.

4. Праця дорослих. Підприємства нашого міста. Чим прославлене місто.

5. Герб міста. Які символи на ньому зображені. Як вони пов’язані з історією та працею людей в нашому місті.

6. Видатні люди рідного міста. Чиїми іменами названі вулиці, школи, підприємства. Чому? Які люди прославили наш край?

7. Природа рідного міста. Які дерева, квіти прикрашають вулиці міста. Яких рослин найбільше. Як називається ріка, на березі якої розташоване місто. Які корисні копалини є в нашому краї, місті.

8. Культура рідного міста. Які музеї, театри, бібліотеки є в місті. Навчальні заклади, школи, дитячі садки.

9. Культура поведінки в рідному місті. Як поводити себе на вулиці, в транспорті, музеї, театрі, на прогулянці, на загальноміських святах.

10. Відпочинок у нашому місті. Де люблять відпочивати жителі рідного міста. Які є традиції, свята. День міста.

11. Захисники нашого міста. Хто слідкує за спокоєм, добробутом людей у місті. Хто допомагає людям в надзвичайних ситуаціях. Хто такі ветерани. Як в нашому місті святкують День Перемоги.

Тематичні блоки можуть інтегруватися з будь-яким етапом пізнання дитиною рідного міста. збагачуючи життєвий досвід дитини.

/Files/images/a4(1).jpg

Кожен момент ознайомлення дошкільнят з рідним містом повинен бути пронизаний вихованням поваги до людини-трудівника, захисника міста, гідного громадянина. Завдання залучення дітей до життя міста, його історії, культури, природи найбільш ефективно вирішується тоді, коли на заняттях встановлюється зв’язок поколінь та пізнання найближчого оточення обов’язково пов’язується з культурними традиціями минулого.

/Files/images/ukrana/mova.jpg

Патріотичне виховання дошкільнят (дидактичні ігри)
Знайомство з рідним будинком, вулицею, містом, краєм, країною починається в дошкільному віці. Щоб дитина зацікавився історією міста, в якому він живе, потрібні не тільки бесіди, але цільові прогулянки, екскурсії. А ще дошкільнята люблять грати, тому знайомити дітей з містом, краєм і країною будемо через ігри. Зараз я познайомлю вас з такими іграми, які використовую у своїй роботі.
Дидактична гра "Гості міста"
  
Для гри вам знадобляться листівки з видом вашого міста пронумеровані, кубик, кілька машинок. Хід гри:Педагог пропонує считалкой вибрати екскурсовода по місту. Дитина-екскурсовод кидає кубик, число, що випало на кубику шукає на листівці. Завдання дитини-розповісти про те місце, зображеному на листівці, як можна цікавіше, доступніше, вибирає "транспорт" і з "гостями" міста відправляється на екскурсію.
Дидактична гра "Знайди пару"
  
Вам знадобляться календарики з видом вашого міста в подвійному екземплярі. Хід гри: Дітям роздаються картки з видом вашого міста або міст вашого краю. Завдання дітей, як можна швидше знайти собі пару, розповісти, що це за місто, місце чи якась визначна пам'ятка у них на картках зображена.
Дидактична гра "Збери картинку"
  
  

Вам знадобляться старі непотрібні кубики, які знайдуться в будь-якій групі, листівки з видами вашого міста( 2 примірники) .Обклеив кубики, ви побачите, яка проста і цікава гра у вас вийшла. Для молодших дітей обов'язково треба використовувати зразок, старші дошкільнята можуть впоратися самостійно. Завдання дітей - зібрати картинку і розповісти, що на ній зображено.
Дидактична гра "Герби міст твого краю"
Діти знайомляться з різноманітністю гербів вашої області, вивчають їх особливості, вчаться бачити відмінності. вчаться бачити взаємозв'язок зображення з назвою міста.
  
Дидактична гра"Геральдика"
  
Мета:Познайомити дітей старшого дошкільного віку з геральдикою, як наукою про гербах, відмінний знак кожного міста.
Я намалювала герби міст, що входять в "Золоте кільце" і зробила їх за типом накладних картинок. Ось, що у мене вийшло. Завдання дітей - зібрати за зразком герб певного міста, розповісти, як він називається, і чому у нього таке зображення на гербі.
Ознайомивши дітей з рідним містом і краєм, можна і потрібно перейти до вивчення своєї країни.
В цьому мені допомагає гра "Збери прапор".
   
Мета: Навчити дітей відрізняти прапор своєї країни від прапорів інших країн, розповісти дітям про прапор-як одного з головних і характерних символів країни, розвивати інтерес до історії своєї країни.
Для цього я використала кольоровий картон, розрізала його на необхідні частини (частини прапора, зробила маленькі зразки прапорів деяких країн. Завдання дітей-зібрати прапор за зразком, не плутаючи колір і правильно розташовуючи деталі. Потім я разом з дітьми обговорюю, прапор якої країни кожна дитина зібрав, якого він кольору, що на ньому зображено. З часом всі ці ігри не завдає труднощів, діти вільно розрізняють і називають країну, чий прапор вони зібрали, добре знають прапор і герб нашої країни і можуть відрізнити від інших.
Якщо така робота буде вестися систематично, то у дітей будуть дуже добрі знання по рідному краю

СЮЖЕТНО-РОЛЬОВІ ІГРИ ПАТРІОТИЧНОГО

СПРЯМУВАННЯ

Сюжетно-рольова гра — один із найскладніших та найцікавіших видів ігрової діяльності дошкільників. Сюжетно-рольові ігри патріотичного спрямування проводяться за тією самою методикою, що й звичайні, лише пізнавальні та виховні акценти робляться на доборі матеріалів, мети гри тощо.

ЕКСКУРСІЯ ДО МУЗЕЮ НАРОДНОЇ ІГРАШКИ

Мета: виховувати бережливе ставлення до іграшок, патріотичні почуття на основі розширення знань про українську народну іграшку; вправляти дітей у виконанні взятої на себе ролі; активізувати та закріпити знання дітей про народну іграшку; учити дітей називати іграшки та описувати, як ними можна гратися.

Матеріал: оформлена виставка народної іграшки.

Попередня робота: ознайомлення дітей з різними видами народної української іграшки, складання коротких описових розповідей, підготовка 2– 3 екскурсоводів.

ХІД ГРИ

Вихователь запрошує дітей на екскурсію до музею народної іграшки. Обговорює з дітьми, хто такий екскурсовод, що таке музей, що діти знають про народні іграшки.

Екскурсію може почати вихователь, продовжити — хтось із підготовлених дітей, а далі — за бажанням.

Умова для екскурсовода: розповідати треба гучно, цікаво, не боятися.

У ГОСТІ ДО БАБУСІ ОРИСІ

Мета: виховувати бережливе ставлення до іграшок, патріотичні почуття на основі розширення знань про культуру та побут українського народу; вправляти дітей у виконанні взятої на себе ролі; активізувати та закріпити знання дітей про народні традиції, народний побут; учити дітей називати іграшки та описувати, як ними можна гратися.

Матеріал: група оформлена в українському народному стилі; український посуд.

Попередня робота: ознайомлення дітей з народними традиціями приготування їжі, народним побутом.

ХІД ГРИ

Вихователь запрошує дітей на гостину до бабусі Орисі. Діти вирушають у подорож на автобусі (обирають водія, кондуктора).

У бабусі роздивляються в хаті, називають предмети вжитку та їх призначення. Потім дівчатка з бабусею ліплять вареники, а хлопчики ліплять із глини коників. Далі проводиться спільне частування варениками. Діти повертаються додому.

ДИДАКТИЧНІ ІГРИ ПАТРІОТИЧНОГО ЗМІСТУ

Дидактична гра — один із поширених методів ігрового навчання дітей. Проте дидактичні ігри патріотичного спрямування мають більше виховного значення, ніж звичайні ігри.

Запропоновані дидактичні ігри можна починати проводити з дітьми молодшого дошкільного віку, дещо спростивши зміст. Майстерність вихователя та чітко продумана методика проведення дидактичних ігор патріотичного змісту забезпечать не тільки виховний, а й пізнавальний, освітній ефект; сприятимуть залученню дошкільнят до витоків національної культури та духовності, зроблять освітній процес насиченим та яскравим.

ПРОФЕСІЇ БАТЬКІВ

Мета: виховувати патріотичні почуття на основі знайомства дітей із користю, яку приносять результати праці їхніх батьків рідному місту, країні; закріпити в дітей знання про професії дорослих, про користь, яку приносить їхня праця, гордість за своїх близьких; розвивати пам’ять, мислення зв’язне мовлення.

Обладнання: картки із зображеннями різних професій (бажано, щоб серед них були професії батьків дітей).

Попередня робота: провести бесіду, під час якої нагадати дітям про різні професії дорослих, про їхню користь, про те, що вони приносять людям, країні.

ХІД ГРИ

Вихователь по черзі показує картинки, або кожна дитина обирає картинку за бажанням. Дитина розповідає про зображену професію, про користь, яку приносять люди цієї професії країні.

ВИЗНАЧНІ ПАМ’ЯТКИ МІСТА

Мета: формувати патріотичний світогляд на основі активізації знань про визначні пам’ятка рідного міста, країни; закріпити в дітей знання про рідну країну, місто (село), які вони отримали під час бесід із вихователем; розвивати пам’ять, мислення зв’язне мовлення.

Обладнання: картки із зображеннями пам’ятників, площ, визначних місць як рідного міста (села), так і інших міст нашої країни.

Попередня робота: провести бесіду за кожною карткою; вихователь розповідає, що на ній зображено, чому це місце стало відомим, у якому місті воно розташоване.

ХІД ГРИ

Вихователь показує картку дітям, а вони називають, що на ній зображено. Дитина може також пояснити чим відома та де розташована ця пам’ятка. Інші діти можуть допомагати.

СИМВОЛИ НАШОЇ КРАЇНИ

Мета: закріпити в дітей знання про державні символи України; проводити патріотичне виховання через бесіду про державні символи країни; розвивати пам’ять, мислення.

Обладнання: розрізані на 5–6 частин картки із зображенням герба, прапора (для ускладнення дати 2–3 зайві частини).

Попередня робота: провести бесіду (тематичне заняття) для знайомства дітей із державними символами країни (прапор, герб).

ХІД ГРИ

Запропонувати дітям зібрати необхідне зображення. Гра може проходити у вигляді змагання, як в індивідуальній формі, та і за підгрупами. Команди або окремі діти не лише збирають від- повідне зображення, а й розповідають про походження державних символів.

ЗАГАДКОВІ СИЛУЕТИ

Мета: проводити патріотичне виховання через активізацію знань про визначні місця рідного краю; розвивати творчу уяву, пам’ять, мислення; закріпити знання дітей про визначні місця свого міста, країни.

Обладнання: картки із зображеннями пам’ятників, площ, визначних місць як рідного міста (села), так і інших міст нашої країни у вигляді затемненого силуетів.

ХІД ГРИ

Діти за запропонованими силуетами вгадують, що зображено на картці. Цю гру можна проводити як з усією групою, так і у вигляді командного змагання.

ДОБРЕ ЧИ ПОГАНО

Мета: формулювати патріотичні почуття на основі бесіди про моральні якості українців, уявлення дітей про добрі й погані вчинки; спонукати дітей до складання характеристики та вираження власного ставлення до вчинків; виховувати моральні почуття, доброзичливість.

Обладнання: сюжетні картинки, на яких зображені добрі й погані людські вчинки.

ХІД ГРИ

Вихователь починає гру з бесіди про те, що українці — доброзичливий та чесний народ, вони захищають слабких і поважають літніх людей. Потім кожна пара дітей отримує по дві сюжетні картинки з зображенням добрих і поганих учинків. Діти обговорюють

сюжети, потім по черзі показують картинки всім, розповідають, що на них намальовано, і дають власну оцінку вчинкам (добрі вони чи погані, чи вчинить так справжній українець).

ГЕРБ МІСТА

Мета: закріпити уявлення дітей про герб рідного міста, уміння виділяти герб рідного міста серед інших; сприяти формуванню патріотичного світогляду на основі знайомства з гербом рідного міста; розвивати пам’ять, увагу, мислення.

Обладнання: зображення герба рідного міста й гербів інших міст, контурний шаблон герба, «мозаїка» герба міста в різноманітних варіантах.

ХІД ГРИ

Дітям пропонується розглянути герб міста та визначити, чим він відрізняється від гербів інших міст нашої країни.

Варіанти гри

1. Діти за контурним шаблоном за допомогою зразка збирають із мозаїки герб міста.

2. Діти збирають герб без допомоги зразка, з пам’яті.

3. Дітям пропонують зібрати герб міста з окремих деталей за допомогою шаблонів-накладок.

4. Дітям пропонують зібрати герби інших міст.

Якщо в містечка чи селища немає свого герба, можна використовувати герб столиці або обласного чи районного центру. Те саме стосується й інших ігор, у яких ідеться про пам’ятні місця чи символів міста.

ПТАХИ НАШОЇ КРАЇНИ

Мета: закріпити уявлення дітей про птахів, які мешкають на території нашої країни; виховувати патріотичні почуття на основі активізації знань про тварин рідної країни; розвивати пам’ять, увагу, мислення.

Обладнання: картки (світлини) із зображенням птахів, які мешкають на території України, та екзотичних птахів.

ХІД ГРИ

Вихователь демонструє дітям картки із зображенням птахів, просить назвати їх та визначити, чи живе цей птах на території нашої країни.

За аналогією проводить ігри ≪Тварини нашої країни≫, ≪Рослини нашої країни≫.

ЗАЧАРОВАНЕ МІСТО

Мета: закріпити уявлення дітей про архітектуру сучасних будівель та споруд; познайомити з архітектурними особливостями міста; формувати патріотичний світогляд на основі активізації інтересу до рідного міста.

Обладнання: альбом з контурними зображеннями будівель та інших споруд сучасного міста; світлини з зображенням тих самих будівель та споруд.

Попередня робота: перед початком гри вихователь проводить з дітьми міні-бесіду.

• Як називається наша країна?

• Як називається місто, в якому ви живете?

• Які вулиці, площі міста ви знаєте?

• Як називається вулиця, на якій ти живеш?

• Які пам’ятники є в нашому місті?

• Яких відомих людей, що прославили наше місто, ви знаєте?

• Звідки ви це знаєте? Хто вам про це розповів?

• Що ще цікавого ви хотіли б дізнатися про наше місто?

ХІД ГРИ

Вихователь пропонує дітям розглянути альбом із контурами будівель, потім — світлини тих самих споруд та зіставити контури зі світлинами. Контурні зображення — це ≪зачароване≫ місто, зіставляючи їх зі світлинами, діти його ≪розчакловують≫.

Під час ігрових дій із ≪відновлення зачарованого міста≫ вихователь проводить віртуальну міні-екскурсію за цими будівлями (за можливістю з опорою на особисті знання та досвід дітей).

КВІТИ У ВІНОЧКУ

Мета: учити дітей упізнавати й називати квіти українського віночка (барвінок, чорнобривці, волошка, ромашка); розвивати мовлення, пам’ять, увагу; виховувати інтерес до національних символів, формувати патріотичний світогляд на основі активізації знань про особливості українських квітів-оберегів.

Обладнання: український віночок (2–3 варіанти квітів), квіти до віночків; 2–3 квітки, яких немає у віночках.

Попередня робота: знайомство з віночком як народним символом, оберегом; із квітами, які в нього вплітають.

ХІД ГРИ

Варіант 1. Вихователь пропонує дітям розглянути український віночок, назвати квіти, які вони пам’ятають. Вихователь показує квітку, а діти називають її. Далі вихователь називає кілька квіток неправильно, а діти повинні помітити помилку та виправити її.

Варіант 2. Вихователь пропонує назвати квіти віночка, потім розглянути квіти, які є на дошці, і та знайти квітку, яку не вплітають у віночок.

ПОДОРОЖ МІСТОМ

Мета: закріпити знання дітей про рідне місто, його визначні пам’ятки; розвивати

пам’ять, увагу, зв’язне мовлення; виховувати патріотичні почуття через активізацію позитивного ставлення дітей до рідного міста.

Обладнання: світлини (картинки) з краєвидами рідного міста.

ХІД ГРИ

Вихователь показує дітям світлини визначних місць і пропонує назвати їх; згадати, з ким діти були там, чи сподобалась їм ця пам’ятка.

МОЯ СІМ’Я

Мета: учити дітей називати членів своєї сім’ї, їхні обов’язки в родині; виховувати

любов та повагу до своєї сім’ї як основу формування патріотичного світо-

гляду дитини.

Обладнання: ілюстрації з зображенням різних видів обов’язків дорослих і дітей у сім’ї (мама готує, тато пилососить, дитина складає іграшки тощо).

ХІД ГРИ

Вихователь просить дітей назвати членів своєї родини і розповісти, хто чим займається, у кого які обов’язки в сім’ї.

Примітка. Гру бажано проводити за підгрупами або індивідуально. Якщо дитина зазнає труднощів, вихователь пропонує ілюстрації як основу для відповідей. Наприкінці гри вихователь підводить дітей до висновку: сім’я —це близькіта рідні люди, як люблять, поважають одне одного та допомагають одне одному.

УПІЗНАЙ КАЗКУ

Мета: продовжувати вчити дітей збирати розрізні картинки з кількох частин (залежно від віку дітей) в одну цілу; вправляти в роботі парами (для дітей старшого дошкільного віку); розвивати зорову пам’ять, увагу, комунікабельність; закріплювати знання про народні українські казки; виховувати патріотичні почуття на основі активізації інтересу дитини до народних українських казок, казкових героїв.

Обладнання: розрізані картинки до казок.

ХІД ГРИ

Вихователь роздає кожній парі дітей розрізані картинки. Завдання: зібрати казку, назвати її та коротко розповісти про неї; назвати, який герой подобається найбільше.

ОДЯГ ДЛЯ ЛЯЛЬОК

Мета: продовжувати вчити дітей називати український національний одяг (со-

рочка-вишиванка, спідниця, чоботи, вінок, шаровари тощо); розвивати

пам’ять, мовлення; виховувати патріотичні почуття на основі бесіди про національний український одяг.

Обладнання: ляльки в українському одязі (хлопчик і дівчинка).

ХІД ГРИ

Вихователь звертає увагу дітей на незвичний одяг ляльок, які прийшли до них у гості. Пропонує пограти в гру: одна дитина називає одяг, а інші, якщо правильно, плескають у долоні, якщо ні — тупотять ногами.

ЗАГАДКИ ПРО МІСТО

Мета: продовжувати знайомити дітей із рідним містом, його визначними пам’ятками, історією; розвивати пам’ять, мовлення; виховувати патріотичні почуття на основі бесіди про рідне місто.

Обладнання: загадки про визначні місця рідного міста (обласного центру, столиці); картинки (світлини) — відгадки.

ХІД ГРИ

Вихователь загадує загадки про визначні місця, пам’ятки міста. Коли діти їх відгадують, виставляє картинки-відгадки.

МІСТА Й МІСТЕЧКА МОЄЇ ОБЛАСТІ

Мета: сприяти закріпленню знань про міста області; розвивати пам’ять, мовлення; формувати патріотичний світогляд на основі виховання почуття гордості за рідне місто, містечко.

Обладнання: мапа області з позначеними великиими містами, містечками, картки з їхніми назвами.

ХІД ГРИ

Вихователь знайомить дітей з мапою області, питає, які міста й містечка області знають діти. Потім називає міста, діти знаходять їх на мапі та викладають таблички з назвами.

Під час повторного проведення гри (через деякий час) діти можуть уже самі називати міста й показувати їх на мапі.

ДЕ РОЗТАШОВАНИЙ ПАМ’ЯТНИК?

Мета: продовжувати знайомити дітей із пам’ятниками міста; учити орієнтуватись у рідному місті; закріпити знання, отримані в бесідах із вихователем; розвивати пам’ять, мовлення; виховувати патріотичні почуття на основі активізації знань дітей про відомі пам’ятники рідного міста, містечка.

Обладнання: картки (світлини) із зображенням пам’ятників.

ХІД ГРИ

Вихователь демонструє дітям зображення пам’ятників, просить розповісти, де встановлений кожен пам’ятник, кого (що) символізує.

ВІДОМІ ЛЮДИ НАШОГО МІСТА

Мета: знайомити дітей із відомими людьми рідного міста (країни); закріпити знання, отримані в бесідах із вихователем; розвивати пам’ять, мовлення; формувати патріотичні почуття на основі бесіди про відомих людей рідного міста; виховувати гордість за своє місто.

Обладнання: портрети (світлини) відомих містян, співвітчизників.

ХІД ГРИ

Вихователь показує портрети, пропонує дітям назвати того, хто зображений на портреті; розповісти, чим ця людина відома.

ПРОДОВЖ ПРИСЛІВ’Я

Мета: продовжувати знайомити дітей з усною народною творчістю (прислів’ями); розвивати пам’ять, мовленнєві здібності; виховувати патріотичні почуття через активізацію інтересу до народної мудрості, української культури.

ХІД ГРИ

Вихователь починає прислів’я, діти їх продовжують. Значен-

ня 2–3-х прислів’їв можна обговорити.

Пташка красна пір’ям, … (а людина — справами).

Яка пшениця, … (така й паляниця).

Книга вчить, …(як на світі жить).

Навчай інших — … (і сам навчишся).

Хто хоче збирати — … (мусить добре засівати).

Як посієш, … (так і пожнеш).

Хліб усьому… (голова).

Вік живи — … (вік учись).

У доброго хазяїна й соломинка … (не пропаде).

НАВАРЮ Я БОРЩИКУ

Мета: продовжувати вчити дітей називати український посуд (горщик, миска, ложка), вибирати потрібні овочі для української страви — борщу; розвивати логічне мислення, увагу; виховувати доброзичливе ставлення до української кухні; здійснювати патріотичне виховання через бесіду про особливості української кухні.

Обладнання: посуд (горщик, ложка, миска, макітра, глечик), муляжі різних овочів.

ХІД ГРИ

Вихователь пропонує дітям зварити для ляльок смачну українську страву — борщ. Діти називають посуд, необхідний для приготування борщу (обирають серед представлених зразків українського посуду). Потім, працюючи в групах, обирають овочі, необхідні для приготування борщу, та складають їх у горщик.

КОМОРА КРАЇНИ

Мета: продовжувати знайомити дітей із різноманітністю природних багатств нашої країни; учити бережно та економно витрачати їх; виховувати патріотичні почуття; розвивати уявлення дошкільнят про природні ресурси країни, їх видобуток та призначення; проводити патріотичне виховання на основі активізації знань про природні багатства нашої країни.

Обладнання: мапа України з позначками природних ресурсів.

ХІД ГРИ

Діти з допомогою вихователя вивчають ≪комору≫ країни та визначають шляхи її збагачення. Обговорюють, чому треба економити природні багатства країни, як можна їх економити.

ЗБЕРИ ВІЗЕРУНОК

Мета: продовжувати знайомити дітей з народними ремеслами; формувати інтерес до народних традицій; учити впізнавати та розрізняти різноманітні ремесла; виховувати патріотичні почуття на основі активізації цікавості до народних ремесел, почуття гордості за країну.

Обладнання: розрізані картинки з зображенням виробів народних ремесел.

ХІД ГРИ

Вихователь пропонує дітям згадати, які народні ремесла є на Україні. Потім роздає розрізані картинки (кількість частин та складність поділу залежить від віку дітей). Діти мають скласти картинку з фрагментів та розповісти ремесло, виріб якого на ній зображений.

МІСТО, В ЯКОМУ Я ЖИВУ

Мета: розкрити красу рідного міста, показати його соціальну значущість у розвитку країни; розповісти дітям, яку продукцію виробляють підприємства міста, на яких працюють родичі та знайомі дітей; закріпити знання дітей про об’єкти культурного значення, пам’ятки, визначні місця; виховувати патріотичні почуття на основі бесіди про підприємства міста, їхню продукцію, їхнє значення для держави.

Обладнання: картинки (світлини) з зображенням підприємств міста, культурних пам’яток, визначних місць.

ХІД ГРИ

Діти разом з вихователем обговорюють картинки з з зображенням підприємств міста; визначають, яку продукцію випускають ці підприємства міста, для кого ця продукція корисна; що було б, якби це підприємство не працювало, тощо. Після цього діти за картинками розповідають про визначні місця.