ВУЗ ШАГ


Навчальний процес

Дошкільний вік - базовий етап фізичного, психологічного та соціального становлення особистості дитини.

 

Дошкільний навчальний заклад  №77  у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про освіту", Законом України "Про дошкільну освіту", Конвенцією ООН про права дитини, Положенням про дошкільний навчальний заклад України, іншими нормативними актами та власним статутом.

 

     Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1-го вересня і закінчується 31-го травня наступного року.

    З 1-го червня до 31-го серпня ( оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

    Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

  План роботи схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується завідувачем ДНЗ і погоджується з районним відділом освіти.

   План роботи на оздоровчий період погоджується також

з територіальною санітарно-епідеміологічною службою.

 

Проблема, над якою працює ДНЗ № 77:

 

Шляхи оптиміації мовленнєвої діяльності дошкільника з урахуванням вимог Базового компонента дошкільної освіти, програми розвитку дитини дошкільного віку

 «Дитина в дошкільні роки» К. Крутій .